Lité podlahy

Anhydritové lité podlahy jsou ideální krycí vrstvou pro podlahové topení. Dobře vodí teplo, a při vylévání ideálně zatečou do všech mezer. Anhydrit se rovněž pokládá v mnohem nižší vrstvě, než je tomu u betonu. Je lehký, a tak je dobrou volbou i pro starší stropní konstrukce, které by beton příliš zatížil.
Realizace lité podlahy je velice rychlá a snadná. Doprava směsi probíhá v míchacím zařízení až na místo, a z vozu je směs čerpána čerpadlem a hadicemi. Tyto podlahy mají vysokou pevnost, hlavně v tahu za ohybu. Anhydrit tak lze dobře použít na měkkém podkladu, jakým jsou izolace.

Velké výhody

Oproti betonu mají lité podlahy nesporné výhody. Je jimi velká rychlost pokládky, čistota při realizaci, nízká hmotnost podlahy, dobrá tepelná vodivost, samonivelační schopnosti, a není zde nutnost vyztužení při pokládce.